Training “Stevig in je schoenen, lekker in je vel” bij Therapie Utrecht

Wat wil je voor je kind? Je wilt als ouder(s) niets liever dan je kind gelukkig zien. Soms lukt het een kind niet om blij te zijn met zichzelf of in het contact met anderen. Er zijn mogelijkheden om workshops en trainingen te volgen voor ouders en kinderen die:

 • Bang zijn om fouten te maken
 • Verlegen of teruggetrokken zijn
 • Pesten of gepest worden
 • Impulsief of explosief zijn
 • Bang zijn om iets te ondernemen
 • Zichzelf niet waardevol vinden
 • Steviger in hun schoenen willen staan
 • Gevolgen van hun gedrag niet zo goed kunnen inschatten

De workshops en de trainingen zorgen er voor dat kinderen weer stevig in hun schoenen staan, ze blij en trots met zichzelf kunnen zijn, zich geliefd en geaccepteerd voelen, zodat ze weer vertrouwen hebben erbij te horen en plezier hebben.
Als je kind weer blij is dan heeft dat zijn weerslag op jou als ouder!

Training “Stevig in je schoenen, lekker in je vel”

Als ouders/opvoeders maak je je vaker zorgen. Je wilt dat je kind zich goed voelt, voor zichzelf kan zorgen, zo nodig voor zichzelf opkomt, samen speelt, rekening houdt met anderen en zichzelf kan beschermen. We wensen dat onze kinderen voldoende zelfvertrouwen krijgen en de uitdaging van het leven aandurven. Het idee dat het niet goed gaat met onze kinderen of dat zij gevaar lopen, maakt ons bang. Soms weten we niet goed hoe we daar mee om moeten gaan. We vragen ons af wat we kunnen doen om hen te beschermen.

Met behulp van deze cursus ervaren kinderen zichzelf en leren zichzelf accepteren. Ze krijgen op een speelse manier grondregels en vaardigheden aangeboden. Kinderen gaan zichzelf (weer) als waardevol ervaren en leren beter met zichzelf en anderen omgaan. Als ouders/opvoeders kunnen wij hen daarbij helpen!

Inhoud training bij Kindertherapie Utrecht

Deze volledige training omvat:

 • Een intake gesprek van ca. 45 minuten
 • Twaalf kindertrainingen van 1,5 uur
 • Vier ouderavonden van 2 uur
 • Een tussenevaluatie van ca. 20 minuten
 • Werkboek voor de kinderen en een boek voor ouders

Er zijn ook andere mogelijkheden zoals kortere trainingen alleen voor kinderen. Ook leerkrachten kunnen mij benaderen, om via school een aantal kinderen deel te laten nemen aan een training.

Versterken van sterke kanten

Bovendien beleven de kinderen veel plezier! Plezier is een voorwaarde om echt te leren. De trainingsgroep vormt een ‘oefenpodium’, een veilige omgeving om te experimenteren. Om te experimenteren met nieuw en passender gedrag. Het ervaringsgerichte leren spreekt zowel het emotionele, relationele, cognitieve en motorische brein van de kinderen aan. Sterke kanten worden benut en zwakke kanten worden gecompenseerd en/of gericht versterkt.

Ouders kunnen hun ervaringen, zorgen en vragen delen. Zij kijken op een andere manier naar zichzelf en hun kind, en leren vaardigheden waarmee zij de relatie versterken, het kind steunen en tegelijkertijd ruimte geven om zoveel mogelijk (te leren) voor zichzelf te zorgen.

Goede resultaten

Sinds 1995 volgden meer dan 12.000 kinderen en ouders met opvallend goede resultaten de trainingen. “Niet het probleem maar het kind als geheel staat centraal”.

Bouwen aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en vaardigheden versterkt het gevoel dat je er toe doet! De positieve ervaringen in de groep met leeftijdsgenoten vergroten het innerlijke gevoel goed te zijn zoals je bent, erbij te horen en het besef van wie je bent en wat je kunt.

De ouder-kind relatie

Ouders en kinderen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Onderscheid maken tussen wie het kind is en wat het doet, en de positieve intentie zoeken achter negatief of lastig gedrag leidt naar effectievere oplossingen en gedrag.

Ouders vergroten hun vaardigheid om te luisteren en hun kind te helpen zelf oplossingen voor problemen te vinden. Ze worden zich meer bewust van hun ‘voorbeeldgedrag’ en eigen opvoedingsstijl. Zij leren dysfunctionele gedachten of gedragspatronen herkennen en om te buigen. Ook krijgen ouders zicht op wàt te doen in risicosituaties, zoals pesten en (seksueel) misbruik.

Contact Therapie Utrecht

Heb je vragen, of wil je graag vrijblijvend advies? Bel dan met ons secretariaat, onze telefonisten helpen je graag. Ze zijn geschoold in de psychologie en vinden voor jou de beste behandeling bij jouw klacht. Er kan een afspraak worden gemaakt bij een therapeut of psycholoog en vaak zonder wachtlijst. Wij zijn er voor jou, bel ons op 030 – 22 70 090.